bàn tính soroban có tính được phép nhân chia không