Menu Đóng

Danh mục: Toán tư duy

Khóa học Toán tư duy

Toán tư duy Soroban là  một phương pháp tính toán siêu thần tốc bằng cách tính nhẩm nhanh! Phép tính tính nhẩm này được dựa trên…